Bare transversale, Model: Combo (D), model 2014-2018